Absolvent: Technická univerzita Liberec,  

fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (Bc.)

Fakulta vznikla v roce 1995 s cílem zastřešit obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s a přírodními vědami (matematické modelování), nově však fakulta zajišťuje i špičkové technologické obory z oblasti nanotechnologií (Nanomateriály a Nanotechnologie). Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu. Základním kamenem její vnitřní struktury jsou ústavy, jež zajišťují vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost. 

***********************************************************

Asolvent: Masarykova univerzita Brno, 

pedagogická fakulta (Mgr.)